Курск, ул. Димитрова, 71

Услуги филиала

  • медицинские анализы.